Reference

1. 10. 2020

Pec pod Sněžkou - výměna vodovodních přivaděčů 2020-2021

Výměna a zkapacitnění přivaděčů DN80 a DN63 v délce cca 1,3km