Aquavit, spol. s r.o.

Činnost zahájena v roce 1990 pod názvem Vod-Kan (sdružení fyzických osob) a byla od počátku specializovaná na vodohospodářské a inženýrské stavby. V květnu 1992 byl Petrem Vítem založen Aquavit, spol. s r.o., který převzal veškeré závazky zaniklého sdružení.


Realizovali jsme rozsáhlé vodovodní a kanalizační sítě například v obcích Dolní Kalná, Slemeno, Nemojov, Kuks, Hajnice, Dolní Brusnice, Bílá Třemešná nebo pro firmu Avon v Rudníku.

Podílíme se na veřejných zakázkách s podporou evropských fondů


Realizujeme výstavbu parovodních rozvodů z předizolovaného potrubí a opravy klasických parovodních a betonových kanálů pro ČEZ Teplárenskou a.s.RWE Energo s.r.o.


Dokumenty

  • výpis z obchodního rejstříku - www.justice.cz
  • živnostenský list (obr. 1)
  • osvědčení o autorizaci (obr. 2)
  • osvědčení o registraci DPH (obr. 3)

 
Čestné prohlášení zástupce firma pana Petra Víta
(stav k dnešnímu dni)


Čestné prohlášení statutárního zástupce:

Prohlašuji, že na majetek společnosti Aquavit, spol. s r.o. nebyl prohlášen konkurz,
nebylo zahájeno konkurzní řízení a není v likvidaci.Prohlašuji, že Aquavit, spol. s r.o. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s předmětem podnikání.Prohlašuji, že Aquavit, spol. s r.o. nemá nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění.


Čestné prohlášení odpovědného zástupce:

Prohlašuji, že jsem nebyl v uplynulých třech letech disciplinárně potrestán podle předpisů upravujících výkon odborné činnosti.