Reference

1. 8. 2013

Náchod - Teplofikace Bartoňova

Zemní a stavební práce na akci "Teplofikace Bartoňova" cca 600m výkopů ve spolupráci s fa. Alprim