Reference

30. 9. 2011

ČEZ teplárenská-poruchy na parovodních rozvodech