Reference

5. 10. 2016

Velká Úpa - rekonstrukce vody

Výměna vodovodního řadu DN80 na mostní konstrukci za předizolané UPONOR