Reference

27. 5. 2011

Staré Buky-I.etapa

Kompletní inženýrské sítě pro 25 RD včetně centrální ČOV a vodárny,výstavba komunikace.Kanalizace splašková cca. 680m,kanalizace dešťová 550m,vodovod 490m