Reference

17. 1. 2019

Dostavba arealu Gast-Pro

Nové rozvody vody,kanalizace splašková vč. čerpací stanice,kanalizace deštová do vsakovací galerie